از همه دانش آموزان خوبم که همیشه مایه دلگرمی من هستند کمال تشکر را دارم و برایشان آرزوی موفقیت در همه مراحل زندگی را دارم .


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 106
بازدید دیروز : 59
بازدید هفته : 191
بازدید ماه : 470
بازدید کل : 50254
تعداد مطالب : 217
تعداد نظرات : 994
تعداد آنلاین : 1


Alternative content نمونه سؤالات آنلاین درس علوم تجربی سال های گذشته ( مرحله ی  اول )

www.efa.ir/banksoall/dovom/soal%201/soal%201.htm

 نمونه سؤالات آنلاین درس علوم تجربی سال های گذشته ( مرحله ی  دوم )

www.efa.ir/banksoall/dovom/soal%202/soal%2022.htm

 نمونه سؤالات آنلاین درس علوم تجربی سال های گذشته ( مرحله ی  سوم )

www.efa.ir/banksoall/dovom/soal%203/soal%201.htm+ نوشته شده در پنج شنبه 25 آبان 1391برچسب:,ساعت 20:1 توسط ادیب پورعبیات |

 نمونه سؤالات  چهار گزینه ایی درس 2 علوم دوم راهنمایی

1- کدام یک از گزینه های زیر می تواند یک چشمه ی نور می باشد ؟

الف) ماه        ب) آینه          پ) تلویزیون         ت) سیاره

2- کدام یک از گزینه های زیر می تواند باعث تشکیل سایه شود ؟

الف) شیشه        ب) کاغذ          پ) آینه         ت) آب

3- در کدام یک از حالت های زیر کسوف اتفاق می افتد ؟

الف) ماه بین زمین و خورشید                         ب) زمین بین خورشید و ماه          

پ) خورشید بین زمین و ماه                           ت) هیچکدام

4- در کدام یک از گزینه های زیر می توانیم تصویر خودمان را ببینیم ؟

الف) سطح میز        ب) آب ساکن          پ) پشت آینه         ت) مقوا

5- فردی روبه روی یک آینه ی تخت ایستاده است ، اگر فرد دو قدم به آینه نزدیک شود ، آنگاه فاصله ی فرد به تصویر خودش ...

الف) دو قدم دور شده است .        ب) دو قدم نزدیک شده است .         

پ) چهار قدم دور شده است .       ت) چهار قدم نزدیک شده است .

 ادامه دارد ...

 

 

 

 

 + نوشته شده در جمعه 5 آبان 1391برچسب:,ساعت 17:48 توسط ادیب پورعبیات |

   نمونه سؤال دوم راهنمایی

آزمون درس اول


1- با استفاده از كلمات داده شده جاي خالي را كامل كنید.

الف) به تغییري كه در نتیجه آن ماھیت ماده تغییر نمي كند ....... مي گويند. ( فیزیکی / شیمیایی )
ب) با افزودن محلول يد به ....... رنگ آبي مايل به سیاه ظاھر مي شود. ( نشاسته / مس )
ج) واكنش ھاي اكسايش عموما ....... ھستند. ( گرماده / گرماگیر )
د) ھر چه غلظت واكنش دھنده ھا كمتر شود واكنش ....... انجام مي شود. ( سریع تر / کند تر )


2- براي ھر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) جامد شكننده و زرد رنگ .                                      آب
  ب)در ١٠٠ درجه مي جوشد .                                      گوگرد
   ج) در مجاورت نور تجزيه مي شود                                 آب اکسیژنه

3- براي ھر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) چوب مي سوزد پس فلوژيستون دارد .                                        جورج اشتال
ب) در سنگ عنصر آتش وجود ندارد به ھمین علت نمي سوزد .               لاوازیه
ج) اكسیژن موجود در ھوا سبب سوختن مي شود.                               آمپدوکلس

4- جملات درست و غلط را مشخص كنید.

الف) واكنش تجزيه ھیدروژن پراكسید گرماگیر است                                                                                       ( ص / غ )
ب) ھنگام روشن شدن لامپ و سوختن چوب نور و گرما تولید مي شود پس ھر دو آنھا تغییر شیمیايي ھستند.      ( ص / غ )
 ج) زنگ زدن آھن و سوختن چوب ھر دو از تغییرات گرماده محسوب مي شوند.                                                   ( ص / غ )

5- گزينه درست را مشخص كنید.

1- كدام تغییر اكسايش نیست؟

الف) زنگ زدن آهن                                                                                                                                 ب) سوختن نفت
ج) تشكیل آمونیاك
د) انفجار مواد منفجره

2- در تجزيه آب كدام ماده واكنش دھنده است؟

الف) ھیدروژن
ب) اكسیژن
ج) نیتروژن
د) آب

3- براي تشكیل ٤ مولكول آمونیاك چند مولكول ھیدروژن بايد مصرف شود؟

الف) ٦ مولكول
ب) ٤ مولكول
ج) ٣ مولكول
د) ٢ مولكول

4- كدام گزينه از خواص شیمیايي ماده بحساب مي آيد؟

الف) رنگ
ب) نقطه ذوب
ج) رساناي الكتريكي
د) اشتعال پذيري

5- در تبديل گاز نیتروژن دي اكسید به دي نیتروژن تترا اكسید كدام گزينه درست نیست؟

الف) تعداد مولكول ھا نصف مي شود
ب) واكنش گرما گیر است
ج) گاز بي رنگ مي شود
د) تغییر شیمیايي

آزمون درس دوم

...

 

 
+ نوشته شده در جمعه 7 مهر 1391برچسب:,ساعت 11:6 توسط ادیب پورعبیات |

صفحه قبل 1 صفحه بعد


نفرات برتر آبان ماه پایه هشتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول متوسطه )
دانش آموزان برتر آبان ماه پایه هفتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول متوسطه )
دانلود جزوه ی دوم شیمی هفتم
دانلود جدول تناوبی عناصر برای آندروید
دانش آموزان برتر مهرماه درس علوم تجربی کلاس های هفتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول )
دانش آموزان برتر مهرماه درس علوم تجربی کلاس های هشتم دبیرستان شاهد طلوع بهمن ( دوره اول )
دانلود کتاب علوم هشتم متوسطه ( دورة اول )
دانلود کتاب علوم هفتم متوسطه ( دوره اول ) همراه با آخرین تغییرات
پاورپوینت علوم پیشرفته ی نوبت دوم
تصاویر برنامه ی سفره ی غذایی
دانلود کتاب علوم هشتم متوسطه
تور مجازی بازدید از معدن سنگ معدن آهن چاه گز
تصاویر متحرک علمی سری پنجم
تصاویر متحرک علمی سری چهارم
تصا.یر متحرک علمی سری سوم
تصاویر متحرک علمی سری دوم
ویدئوی اختصاصی هنر نمایی آقای فاضلی دبیر هنر شاهد طلوع بهمن
پاورپوینت آزمایشگاه علوم تجربی
سرگرمی فوتبالی 1
سرگرمی فوتبالی
اطلاعیه
پاورپوینت تغذیه سالم
دانلود کتاب علوم هفتم توسطه برای موبایل
دانش آموزان برتر دی ماه کلاس سوم یک درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
دانش آموزان برتر دی ماه کلاس کلاس های هفتم متوسطه درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
مشاهده ی نمودار تحلیل و بررسی آزمون پیش نوبت کلاس های هفتم
دانش آموزان برتر آذرماه کلاس کلاس های هفتم متوسطه درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
پاورپوینت علوم پیشرفته
تصاویر متحرک فوتبالی
تماشای زمین از ایستگاه فضایی
عبور 150 کیلو ولت برق از چوب
کلیپ زیبای خورشید از نزدیک
دانلود پاورپوینت آلودگی هوا
تبریک
قابل توجه والدین گرامی
قابل توجه گروه های علمی کلاس های هفتم متوسطه
پاورپوینت بسیار زیبای درس اول علوم سوم راهنمایی
دانش آموزان برتر آبان ماه کلاس سوم یک درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
دانش آموزان برتر آبان ماه کلاس های هفتم درس علوم تجربی مدرسه ی شاهد طلوع بهمن
بازی شلیک موشک
بازی زیبای هواپیمای محافظ
بازی آنلاین تخریب پل
بازی انلاین ساخت پل 2
انتقال کربن دی اکسید در خون
فعالیت درون سلول
رنگی شدن گل سفید با آب رنگی
بادکردن بادکنک با گرم کردن شیشه
به پرواز در آوردن کیسه ی چای
گرفتن باکتری توسط گلبوب سفید
شیمی 0
اتم 1
تغییرات مواد 1
فیزیک 0
انرژی 1
موج 1
زمین شناسی 0
ساختار زمین 1
زیست شناسی 0
نمونه سؤالات 0
تست سوم راهنمایی 2
سؤالات دوم راهنمایی 3
دانلود نمونه سؤال 1
معرفی کتاب 1
پرسش و پاسخ 2
گالری تصاویر آموزشی 2
تصاویر متحرک علمی 5
دانلود محتوای درسی 11
آزمایش های ساده 2
تصاویر جانوران 1
پیام برای دانش آموزان 14
تصاویر پس زمینه 5
چگونه درس بخوانیم ؟ 1
سرگرمی 18
کاریکاتور 3
آزمایشگاه مجازی 4
علوم و قرآن 2
علوم و فضا 0
علوم و پزشکی 0
علوم و انرژی 1
علوم و محیط زیست 0
علوم و ارتباطات 0
علوم و مکانیک 0
آیا می دانستید ؟ 2
خاطرات دانش آموزی 1
13 آبان 1
نرم افزار مورد نیاز 2
مجموعه های آموزشی 2
ارتباط با والدین 1
نمره های دانش آموزان 1
22 بهمن 2
پاورپوینت دانش آموزان 8
کلیپ های علمی 46
روزمعلم 1
تصاویر به یاد ماندنی 3
کتاب های الکترونیک 11
معرفی پاورپوینت 2
آموزش کامپیوتر 1
تصاویر زیبا 1
نصیحت بزرگان 2
تصاویر میکروسکوپ 9
خطای دید 1
تدریس آنلاین 2
بازی فکری آنلاین 23
تست هوش 2
ویترین 8
گروه های علوم 0